DANUBIASERVICE, a.s. pôsobí na slovenskom automobilovom trhu už od roku 1978 – najskôr ako AZNP Mladá Boleslav a od roku 1996 pod názvom DANUBIASERVICE. Viac než tridsaťpäťročná nepretržitá prevádzka dokazuje spôsobilosť firmy odovzdávať tú najkvalitnejšiu prácu v silnom konkurenčnom prostredí a schopnosť udržať si svojich náročných zákazníkov.

DANUBIASERVICE, a.s. je autorizovaným predajným a servisným miestom pre značku ŠKODA, od roku 2006 je autorizovaným servisným strediskom značky Volkswagen. V roku 2010 sme získali licenciu na predaj a servis vozidiel značky Citroën.

Kvalitu poskytovaných služieb garantujú pravidelné každoročné hodnotenia importérov formou certifikačných auditov. Známkou úspechu je Certifikát STN EN ISO 9001:2008.

Všetky procesy sú podriadené POLITIKE KVALITY.

V roku 2008 DANUBIASERVICE, a.s. ako prvý autorizovaný predajca koncernu zaviedla Environmentálny manažérsky systém podľa normy STN EN ISO 14001:2005. Riadime sa aj Politikou environmentálneho manažérskeho systému a chránime tak životné prostredie pre budúce generácie. Zároveň vykonávame spätný zber použitých automobilových batérií, akumulátorov a odpadových pneumatík.

V prípade nespokojnosti máte nárok na reklamáciu. Tu nájdete reklamačný poriadok.